Φωτοβολταϊκό πάρκο

Φωτοβολταϊκό Πάρκο στην Κομοτηνή

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου στην Κομοτηνή. Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε σε δέκα ημέρες.