Εμμανουήλ Παπά 25 T.K. 62100 Σέρρες

23210 22676

info@ktirion.com

Φωτοβολταϊκό πάρκο

Φωτοβολταϊκό Πάρκο στην Κομοτηνή

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου στην Κομοτηνή. Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε σε δέκα ημέρες.