Εμμανουήλ Παπά 25 T.K. 62100 Σέρρες

23210 22676

info@ktirion.com

Οικιακό Φωτοβολταϊκό 10kw

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού στην Καβάλα

Φωτοβολταικό σύστημα ισχύος 9.80 kw στις Πηγές Καβάλας με στοιχεία BOSCH 245w και inverter ReFUsol 010K
Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε σε τρεις ημέρες.