Εμμανουήλ Παπά 25 T.K. 62100 Σέρρες

23210 22676

Οικιακό Φωτοβολταϊκό 10kw

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού στην Καβάλα

Φωτοβολταικό σύστημα ισχύος 9.80 kw στις Πηγές Καβάλας με στοιχεία BOSCH 245w και inverter ReFUsol 010K
Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε σε τρεις ημέρες.