Εμμανουήλ Παπά 25 T.K. 62100 Σέρρες

23210 22676

Ανακαίνιση μικροβιολογικού εργαστηρίου

Ανακαίνιση μικροβιολογικού ιατρείου στις Σέρρες

Ανακαίνιση μικροβιολογικού ιατρείου στις Σέρρες. Το παλαιό διαμέρισμα ανακαινίστηκε σε πολύ μικρό χρόνο και μετατράπηκε σε ενα μοντέρνο ιατρείο