Τα νέα της Κτίριον

Διαβάστε άρθρα που αφορούν σε επιδοτούμενα προγράμματα για ανακαίνιση κατοικίας και ενεργειακή αναβάθμιση, σύνδεση φυσικού αερίου με την κατοικία σας καθώς επίσης και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Εξοικονομώ κατ' οίκον Σέρρες

Εξοικονομώ κατ’ Οίκον

18 Δεκεμβρίου 2018

Η υλοποίηση των εργασιών του νέου Εξοικονομώ μπορεί να αποτελέσει πονοκέφαλο για έναν ενδιαφερόμενο μιας και θα πρέπει να επικοινωνήσει αλλά και να συντονίσει μια σειρά από απαραίτητες εργασίες. Αυτό όμως σημαίνει πολλές φορές επιπλέον κόστος σε χρόνο και σε χρήματα καθώς και ταλαιπωρία. Για αυτό τον λόγο η Κτίριον προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης, σχεδιασμού και υλοποίησης των εργασιών του νέου Εξοικονομώ, εξασφαλίζοντας πλεονεκτήματα όπως: Ένα σημείο επαφής για όλες τις εργασίεςΚαλύτερη και πιο αποτελεσματική διαχείριση των…